Hopp til hovedinnhold


Legemiddel mot depresjon kan hjelpe ved ischemisk hjerneslag

Det antidepresseive legemiddelet fluoxetin kan forbedre det motoriske hos pasienter som har fått blodpropp i hjernen, ifølge en ny studie.

Det antidepresseive legemiddelet fluoxetin kan forbedre det motoriske hos pasienter som har fått blodpropp i hjernen, ifølge en ny studie, skriver svenske Dagens Medicin.

Studien ble publisert i dag, mandag, i tidsskriftet the Lancet Neurology.

Tidligere forskning har pekt på at antidepressive legemidler av typen SSRI skal kunne forbedre rehabiliteringen etter en blodpropp i hjernen, ischemisk hjerneslag. Nå kommer nok en studie som støtter dette.

Det er franske forskere som har undersøkt legemiddelet fluoxetin blant 118 pasienter som har fått middels eller store motoriske problemer etter et ischemisk hjerneslag.

Forskerna ga pasientene behandling med fluoxetin eller placebo daglig i tilegg til trening.

Etter nitti dagers oppfølging hadde de som fikk fluoxetin forbedret sine motoriske ferdigheter mer enn de som hadde fått placebo.

Andelen pasienter som da kunne klare seg selv var på 26 prosent i gruppen som hadde fått fluoxetin, sammenlignet med ni prosent i gruppen som hadde fått placebo.

Virkningsmekanismen er enn så lenge uklar, men forskerne peker blant annet på at SSRI har vist seg å øke aktiviteten i de motoriske sentrene i cortex etter hjerneslag.

Les mer om saken i Dagens Medicin