Hopp til hovedinnhold


Legeforeningen vil styrke legevakt og ambulanser

En ekstrabevilgning på en kvart milliard bør blant annet gå til høyteknologiske ambulanser og telemedisin, mener den danske legeforeningen.

En ekstrabevilgning på en kvart milliard bør blant annet gå til høyteknologiske ambulanser og telemedisin, mener den danske legeforeningen.

De 250 millioner kroner ekstra som regjeringen og Dansk Folkeparti under finanslovsforhandlingene avsatte til det prehospitale området bør gå til at styrke legevakten, høyteknologiske ambulanser og telemedisin, mener Lægerforeningen.

- Vi skal sikre at det fortsatt er en lege som tar telefonen når borgerne ringer med akutte problemer, det gir den største sikkerhet for at borgeren får en kvalifisert rådgiving første gang, sier Jens Winther Jensen, formand for Lægeforeningen, til Berlingske Tidende.

Høyteknologiske ambulanser
Jens Winther Jensen så gjerne, at ambulanseberedskapen fikk et løft ved blant annet å ustyre en rekke ambulanser med utstyr til å ta blodprøver, ultralydsprøver og notere i en elektronisk ambulansejournal, mens ambulansen er på landeveien.

Ut over det bør noen av pengene går til Danmarks akuttmottak som blant annet lider under at uerfarne leger tar imot de akutt syke pasientene.

- Akuttmottakene skal bringes opp på et høyere kvalitetsnivå, og det gjelder både fysiske rammer og personalet. Det skal være erfarne spesialleger som tar i mot, og det skal være ordentlig støtte for de unge legene på akuttmottakene. Det skal være et attraktivt sted å arbeide, sier Jens Winther Jensen til Berlingske Tidende.

Les hele saken i danske Dagens Medicin: Lægeforeningen vil bruge forligspenge på lægevagten og ambulancer