Hopp til hovedinnhold


Lege rapportert

– Ambulansepersonellet opplever at legen banner til pasienter og ser en medisinsk behandling som de reagerer sterkt på, skriver Svein Arne Monsen ved Akuttmedisinsk avdeling, i et brev til Helsetilsynet i Nordland, ifølge Rana Blad.
Akuttmedisinsk avdeling ved Helgelandssykehuset har varslet Helsetilsynet i Nordland om en lege fra Nord-Helgeland sin håndtering av både pasienter og ambulansepersonell. Blant annet er legens språkbruk, i form av banning, noe av det man reagerer på.

Brudd på god praksis

Svein Arne Monsen var avdelingssjef ved akuttmedisinsk avdeling da brevet ble sendt, har gjentatte ganger mottatt bekymringsmeldinger fra ambulansepersonell, vedrørende den aktuelle legen.
– De er bekymret for flere forhold. De opplever at legen banner til pasienter, og i tillegg opplever de en medisinsk behandling som de reagerer sterkt på og som er i strid med det de oppfatter som riktig, skriver han i sitt brev til Helsetilsynet i Nordland.
– Hvis opplysningene vi sitter inne med medfører riktighet, er det riktig at behandlingen ikke er i tråd med god praksis, skriver Monsen.

Bedt om å tie

Ifølge brevet skal ambulansepersonell, høsten 2013, ha gitt legen tilbakemelding på at de oppfattet behandlingen av en pasient som uverdig. Legen skal da ha bedt dem om å ikke si noe om dette til noen.
– Ledelsen i akuttmedisinsk avdeling er uansett av den klare oppfatning av legens oppførsel mot samarbeidende personell medfører stor usikkerhet og til dels redsel. Det er tidvis total mangel på kommunikasjon om pasienter fra legens side. Vi opplever dette så alvorlig at de medisinske avgjørelsene som tas, ikke er i tråd med helsepersonellovens krav om forsvarlighet, skriver Monsen.
Les mer om saken hos Rana Blad