Hopp til hovedinnhold


Lederinnlegg før valget

Det er stortingsvalg den 9. september i år. Et av valgkamptemaene er hvordan norsk helsevesen skal drives framover. Vi oppsummerer litt fra noe helsepolitikerne selv har skrevet i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Fra Ambulanseforum nr. 4 2013. Av Einar Volden, Redaktør.

Høyre vil etablere en operativ helse- og sykehusplan for å sikre en nasjonal samordning i de ulike sykehustypene og landsdelene, gjøre de 20 helseforetakene mer selvstendige, legge ned de regionale helseforetakene, og stille krav om kvalitetssertifisering av alle sykehus.

De vil bruke det private helsetilbudet for å gi pasienter rett til behandling, mens det offentlige skal ta regningen, og at alvorlig syke pasienter skal få en egen pasientkoordinator.

Arbeiderpartiet fastholder at helse- og omsorgspolitikk er et fellesskapsansvar, og at private helsetjenester er kommersielle markeder som betyr mer penger til kommersielle tilbydere og mindre penger til fellesskapet.

De ønsker å opprettholde den regionale foretaksmodellen og innsatsstyrt finansiering. De vil prioritere utvikling av fellesskapets sykehus og private med avtale fremfor å ta av sykehusrammen for å finansiere oppstart av kommersielle sykehustilbud.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.