Hopp til hovedinnhold


Leder: Kampen for tilværelsen

På dagsordenen i dette nummeret ser vi på ressurser og responstider. Ingen av helseforetakene klarer responstidsanbefalingene. Hvorfor ikke?

Fra Ambulanseforum nr. 1 2019. Tekst: Live Oftedahl

De samfunnsøkonomiske prognosene til Statistisk sentralbyrå (SSB) gir en forståelse for hvorfor helseforetakene prøver å stramme inn livreima.

Vi har intervjuet «begge leire»: Sentralisering av ambulanser er i gang i ambulansetjensten også. Hvordan begrunner ambulanselederen for Fellesfunksjonen i Helse Midt-Norge flytting av ambulanser fra distrikt og inn mot byer, og ønsket om å omgjøre dagbiler til helsevaktbiler? Hva synes de som jobber i kommunehelsetjenesten i en øykommune utenfor Narvik når ambulansebåttilbudet forsvinner?

Morgendagens paramedisinutdanning skal defineres i disse dager. En egen gruppe satt ned av Kunnskapsdepartementet jobber med den overordnede strukturen. Bli med på et seminar med dem.

En viktig debatt: Leger ved Oslo universitetssykehus har gjennom en rekke debattinnlegg gjort det klart at pasientsikkerheten trues av for rigid håndheving av personvernet. Bjørn Kristiansen sier seg enig i et innlegg, og forteller hvordan konsekvensene blir for dem som jobber utenfor sykehusets vegger.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.