Hopp til hovedinnhold
Live Oftedahl, redaktør Ambulanseforum


– RING, RING.

Det er NRK Nyheter her. Kan du komme i studio i morgen tidlig og snakke om vold mot ambulansepersonell?

Jeg forteller NRK at den eneste ordentlige undersøkelsen jeg kjenner til, ble gjort i Oslo universitetssykehus ambulansetjeneste i 2013.

Jeg sitter ikke med gode nok tall nasjonalt til at jeg kan si så mye fornuftig. Journalisten får nummeret til de som sto bak undersøkelsen. I den undersøkelse oppga nesten halvparten at de hadde opplevd vold på jobb.

Innimellom kommer oppslag i media om at forekomsten av vold og trusler mot ambulansepersoneller økende. I jula hadde NRK en fin reportasje fra Vestre Viken hvor temaet ble belyst ved at et kamerateam var tilstede når en pasient slo seg vrang.

Omgivelsene var sladdet og pasientens stemme gjort om, slik at personvernet ble ivaretatt.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.