Hopp til hovedinnhold
Bliksund integrerer video i Bliksund EWA. Foto: Bliksund.
Bliksund integrerer video i Bliksund EWA. Foto: Bliksund.


Lanserer video i elektronisk pasientjournal

Bliksund lanserer en ny videofunksjon for deres elektroniske pasientjournal, Bliksund EWA (Emergency Worker Assistant).

I en pressemelding skriver Bliksund at denne funksjonen blir integrert i pasientjournalen, og gir ambulansepersonale mulighet til å motta medisinsk støtte under oppdrag. Ifølge Bliksund er etterspørselen etter integrert videokonsultasjon i ePCR-løsninger stor internasjonalt. De mener at denne funksjonen vil styrke selskapets posisjon som en ledende leverandør til nødetatene ytterligere.

Bliksund EWA brukes i dag av alle norske helseregioner og sikrer fullstendig registrering av pasientinformasjon, kommunikasjonsflyt og pasientbehandling. Ved å integrere videokonsultatsjon i EWA, skriver Bliksund at dette styrker ambulansepersonellets mulighet til å gi enda bedre behandling gjennom tilgang til beslutningsstøtte direkte i ambulansen. Ved å konsultere medisinsk ekspertise via video, får ambulansepersonalet riktig klinisk støtte i situasjoner der lyd eller tekst ikke er tilstrekkelig til å beskrive situasjonen.

Janne T. Morstøl. Foto: Bliksund.
Janne T. Morstøl. Foto: Bliksund.

– Som nasjonal leverandør av elektroniske pasientjournal i Norge, har vi lang erfaring innen prehospitale løsninger og det er viktig at vi lytter til markedet og integrerer nye og viktige funksjoner som kan gi beslutningsstøtte ute i felt, sier daglig leder Janne T. Morstøl i pressemeldingen.

Hun forteller videre at integrering av videokonsultasjon revolusjonerer pasientbehandling ved at det sømløst slås sammen videokommunikasjon med viktige pasientdata. Med video blir det da mulighet for å dele visuell informasjon i sanntid, noe som da skal gi et klarere bilde av situasjonen til medisinsk ekspertise på sykehus. Gjennom videokonsultasjon får man tilgang til vitale parametre og viktig informasjon direkte fra pasientjournalen. Integreringing av chat i løsningen skal også bidra til å sikre dokumentasjon av forordnet behandling og medikamenter.

– Samlet sett sikrer dette at alt helsepersonell får en mer helhetlig forståelse av pasientens tilstand, noe som gjør dem i stand til å ta bedre beslutninger på stedet, avlevere pasienten til best egnet behandlingssted og sikre unødige innleggelser. Vår ePCR-løsning gir i dag pålitelig støtte for prehospitalt helsepersonell i flere land. Med videokonsultasjon integrert, gir vår løsning helsepersonell mulighet til å administrere behandling raskt, med riktig faglig støtte i ryggen og med fokus på pasienten, avslutter Janne T. Morstøl