Hopp til hovedinnhold


Lanserer sjekkliste for legemiddelgjennomgang

Ifølge Morten Finckenhagen i Statens legemiddelverk blir cirka 14.000 sykehuspasienter årlig påført skade på grunn av feilbruk, bivirkninger og interaksjoner av legemidler, og 1000 er et forsiktig anslag på antallet dødsfall, ifølge Dagens Medisin.
– Jeg ville aldri ha turt å reise med et flyselskap som har de sikkerhetsrutinene som norske sykehus har for legemidler, sier Finckenhagen. – Studier har vist at enkle tiltak kan bidra til å halvere skader og dødsfall. Bruk av sjekklisten kan bidra til en drastisk reduksjon av disse tallene.
God effekt i kirurgien
Effekten av sjekkliste for kirurgi er godt dokumentert, og har vist at bruk av sjekklisten vil forhindre én alvorlig hendelse for hver tolvte pasient som opereres. Forskning har vist at antallet dødsfall ble nær halvert etter innføring av sjekkliste. Og antall komplikasjoner ble sterkt redusert.
Katastrofale banale feil
Sjekklisten, som er et foliert A4-ark, har flere punkter for forberedelse, gjennomføring av legemiddelgjennomgang og til oppfølging samt opplisting av et utvalg legemidler med risiko for alvorlige bivirkninger og legemidler som bør unngås hos eldre pasienter.
– Vi vet fra utenlandske studier at 5-10 prosent av akuttinnleggelsene ved indremedisinske avdelinger skyldes legemiddelrelaterte problemer, og det er i overgangen ut og inn av sykehus at det snubles - og at feil skjer. Det er rart at politikerne og sykehuslederne ikke har vært mer sultne på å redusere kostnadene forbundet med dette, sier Finckenhagen.
Han mener katastrofene skjer ved banale feil. - Så sjekklister har sin berettigelse. For eksempel er det godt kjent at warfarin og NSAIDs er en farlig kombinasjon, men forskrives likevel, bemerker Finckenhagen.
Finckenhagen ønsker seg en nasjonal legemiddeljournal, som han mener er enda viktigere enn kjernejournal.
Les mer om saken hos Dagens Medisin