Hopp til hovedinnhold


Lange svartider på SOS Alarm - et alvorlig problem

Siden 2012 har den gjenomsnittlige svartiden for nødsamtaler til SOS Alarm fordoblet seg, og ligger nå snart på 15 sekunder i stedet for avtalte 8 sekunder, melder Webfinanser.
Bare 8 prosent av samtalene får ha en svarstid på mer enn 15 sekunder, ifølge avtalen, men nødsamtalene med så lang svartid ligger nå nærmere 30 prosent.
- MSB ser alvorlig på dette. En person som ringer nødnummeret trenger rask kontakt. Lange svartider kan også ødelegge tiltroen til tjenesten, sier Key Hedström sjefsjurist på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
MSB har i oppdrag å utøve tilsyn over og kontroll av at SOS Alarm Sverige AB oppfyller kravene i alarmeringsavtalen med staten.
For å rette på problemet mener MSB at det trengs mer stabile økonomiske og organisatoriske forutsetninger for svensk nødmeldingstjeneste. Utydelighet rundt det offentlige oppdraget og styringen av nødmeldetjenesten, samt spørsmålet om ansvarsfordeling mellom ulike aktører, setter effektiviteten på spill og tryggheten til borgerne.
Les mer om saken hos Webfinanser