Hopp til hovedinnhold


Landgangen farefull - nestenuhell med pasient

Ambulansetjenesten på Smøla sendte i september bekymringsmelding til kommunen etter et nestenuhell med en pasient på båre, melder Tidens Krav.

Ustabil og glatt landgang til ambulansebåten «Øy-vakt» på Smøla, har ført til uønskede og farlige situasjoner for pasienter og personell.

Stasjonssjef Thor Otto Dyrnes opplyser i en avviksmelding til Smøla kommune, at det om ettermiddagen den 24. september i år, oppsto en hendelse, der en båre med pasient nesten veltet på vei om bord i ambulansebåten.

Bekymringsmelding

Nestenuhellet førte til at ambulansetjenesten raskt sendte bekymringsmelding til Smøla kommune, der de ba om en rask utbedring av forholdene rundt landgangen.

– Vi kan ikke gå vinteren i møte med denne ustabile landgangen, da det også i tillegg blir glatt, fastslår Dyrnes.

Meget ustabil

I bekymringsmeldingen opplyses det at ambulansetjenesten i lengre tid har registrert at landgangen for ambulansebåten har vært meget ustabil.

– Dette har nå utviklet seg slik at det er til fare for pasient og personell, skriver stasjonsleder Thor Otto Dyrnes.

Les mer om saken hos Tidens Krav