Hopp til hovedinnhold


Lage en nasjonal ambulansetjeneste

SVERIGE: Riksrevisjonens rapport ”Statens insatser inom ambulansverksamheten” far 2012 tydeliggjorde flere allvarlige feil og mangler ved svensk ambulansetjeneste, skriver Nätverket för utbildning av ambulanssjuksköterskor i Vård.
Noen av de punktene som såvel regjeringen og Socialstyrelsen (tilsvarer omtrent Helsedirektoratet) oppfordres til å gjøre noe med personellets varierende kompetanse, mangelen på systematiske tilsyn og savnet av nasjonale retningslinjer.
Ingen synlige forandringer har blitt gjennomført siden riksrevisjonens rapport ble publisert. Politikere, tjenestemenn og virksomhetssjefer i ambulansetjenesten har ikke gjort noe f0r å løse problemene.
Vi anser at reggeringen og Socialstyrelsen skal ta ansvar i arbeidet med å lage tydelige og bindende forskrifter for å øke pasientsikkerheten og tilgodese behovet for en ambulansetjeneste på like vilkår.
Dermes kan både behandlingskvalitet og pasientsikkerhet trygges. Vi ser behovet for en nasjonalt sammenhold ambulansetjeneste. Det er til og med mullig at det finnes et behov for at ambulansetjenesten innordnes i en egen myndighet.
Vi foreslår bindende minimumskrav for å arbeide i ambulansetjenesten settes til spesialutdannede sykepleiere med kompetanse innen ambulansebehandling. Vi foreslår nasjonale forskrifter angående tilgjengelighet og ventetid på ambulanse, basert på standardiserte og vitenskapelige målemetoder.
Det bør lages et nasjonalt direktiv som detaljert beskriver ambulansetjenestens oppdrag, inkludert personellets omsorgsarbeide og medisinske tjenester, basert på et vitenskapelig grunnlag.
Først etter dette kan vi nærme oss målet; en god, sikker og lik svensk ambulansetjeneste basert på vitenskap og velprøvde erfaringer.
Les mer om saken i Vård