Hopp til hovedinnhold
Skremmende psykiatrioppdrag:
Usikkerhet rundt psykisk helsevern-oppdrag: Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Lær om ReBas: Relasjonsbasert sikkerhetsforståelse

Jarle Lexau, seksjonleder på psykiatrisk ambulanse, Psykiatrisk klinikk ved Haukeland universitetssykehus, har utviklet et kurs i relasjonsbasert sikkerhetsfortåelse (ReBas) hvor fokuset er forebygging, risikovurdering og håndtering av trusler og vold.

Fra Ambulanseforum nr. 1 2015. Den gang het artikkelen «Egensikkerhet og prehospital aggresjonsforståelse (ESPA)

I prehospital tjeneste kommer man langt med vanlig, normal folkeskikk: At du hilser, presenterer deg, forteller hvorfor du har kommet og hvem du representerer.

LYTT til pasienten. Snakk MED pasienten. VIS respekt. Det holder deg unna masse trøbbel.

Noen ganger er det likevel ikke nok, og da må man ha andre verktøy i tillegg.

Når vi er ute på rus og psykiatrioppdrag i ambulansetjenesten kommer vi i kontakt med pasienter som er i en sårbar situasjon og kan føle seg krenket, noe som kan føre til verbal og fysisk aggresjon.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.