Hopp til hovedinnhold
William Ottestad. Foto: Privat
William Ottestad. Foto: Privat


La oss kjempe den gode strid

Regjeringens beslutning om å gå i krig med viruset er forankret i fagkunnskap, men det er også et verdivalg.

Står kostnadene i forhold til helsegevinstene? La oss sette tall på det, foreslår Ivar Sønbø Kristiansen, professor ved Avdelingen for helseøkonomi, Universitetet i Oslo.

Regjeringen er på kollisjonskurs med ekspertene hevder Astrid Meland i VG.

Men hvem er egentlig ekspertene?

Forsker Asle Toje vil at samfunnet åpnes igjen, og har oppskriften klar. I en tid med mye usikkerhet er det bemerkelsesverdig hvor mange som fremstår med nøkterne analyser og dristige konklusjoner.

Regjeringen har nå besluttet å gå i den totale krig mot viruset. De strengeste tiltak siden 2. verdenskrig er iverksatt. Nye lover er vedtatt. Vår frihet innskrenkes på alle områder også i den private sfæren. Børsen stuper.

Vi bruker et ukjent antall oljemilliarder.

De økonomiske og samfunnsmessige konsekvensene er usikre. Det har vært mange kritiske røster, og flere hevder nå at krigen mot pandemien vil koste mer enn pandemien selv.

Men jeg er lettet.

Vi som jobber direkte med disse pasientene; anestesi- og intensivleger, sykepleiere, legevaktsleger og ambulansearbeidere har sett fienden i øynene, og vi er skremt.