Hopp til hovedinnhold


La meg gjenta: Staten skal overta luftambulansen

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys har skrevet en kommentar der han påstår at jeg har reist tvil om at Arbeiderpartiet ønsker at luftambulansetjenesten skal overtas av staten, og integreres som en del av deakuttmedisinske miljøene ved sykehusene, skriver Ingrid Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet i Nordnorsk Debatt.

Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA) sitt første propelldrevne ambulansefly i Norge. Foto: Luftambulansetjenesten / John Trygve Tollefsen / BSAA

Fjellheim er vanligvis en skarp politisk observatør, men denne gangen har han påtatt seg rollen som Høyres spinndoktor.

La meg derfor nok engang gjøre det klart: Arbeiderpartiet mener staten skal overta driftsansvaret for luftambulansen. Denne høyspesialiserte tjenesten er ikke egnet for et anbudsregime.

I politisk kvarter på NRK 22.01 var jeg tydelig på at vi må utrede hvordan en slik statlig overtagelse skal gjøres. Det står jeg ved. En så komplisert tjeneste kan ikke bare insources over natten, som noen liker å tro. En av hovedgrunnene til at vi er tydelig på statlig overtakelse er nettopp de risikable overgangene vi i dag får i et anbudsregime. Et system der vi med jevne mellomrom bytter operatør fra en dag til en annen, med de tekniske utfordringer og sårbarhet for nøkkelpersonell som det medfører.

Jeg er også ærlig på at en statlig overtakelse ikke er noen magisk løsning. Det må eksempelvis gjøres slik at vi får en stadig oppgradering av medisinsk og teknisk utstyr. Vi mener det kan løses innenfor statlig drift, men det krever grundig forberedelse. Mange feil har allerede blitt gjort i styringen av tjenesten, fordi man har tydd til enkle løsninger.

Bent Høie har nedsatt et ekspertutvalg som utreder ideell eller statlig overtagelse. Men utvalget har ingen representasjon fra fagforeningene, fra folka som faktisk jobber i tjenesten. Vi mener at det er lite trolig at dette utvalget vil gi oss en modell for statlig overtakelse som er godt forankret i de mange ulike fagmiljøene som utgjør tjenesten.

Jeg refererte til denne utredningen i debatten med Høie, og Fjellheim mener at jeg med dette har sådd tvil om vi vil overlate ansvaret til stiftelsen Norsk Luftambulanse. Men det jeg mener er at Høies utredning antageligvis ikke vil gi et godt nok svar på hvordanstaten skal kunne overta, hvordan vi skal erstatte anbudsregimet. Det er dette som er grunnen til at jeg sier at Ap vil utrede hvordan statlig drift skal gjennomføres.

Fjellheim mener da at Arbeiderpartiet åpner døren på gløtt for stiftelsen Norsk Luftambulanse. Om han lytter til debatten i politisk kvarter en gang til, vil han ikke kunne unngå å få med seg at jeg mener stiftelsen gjerne må fortsette å søtte forskning og utvikling av akuttmedisin – men at driften av luftambulansetjenesten – den skal staten ta over!


Medieklipp om saken

Januar: 

Nasjonalisering av luftambulansetjenesten er en trussel for Norsk Luftambulanse 

Babcock-ansatte: Støyen går inn på oss

Har ennå ikke oversikt over kostnadene

Støre sier staten tar over luftambulansetjenesten om han blir statsminister

Luftambulansekrisen – en mediehistorie

Fylkeslegen har opprettet fem tilsynssaker i forbindelse med luftambulansetjenesten

Anbud på liv og helse – et mareritt i nord

Fylkeslegen har opprettet fem tilsynssaker i forbindelse med luftambulansetjenesten

Helt uakseptabelt å sende regninga til pasientene

Høie vil at helseforetakene skal ta ekstraregninga

Ambulanseflyproblemene i nord handler ikke om offentlig versus privat drift

Vil at staten skal overta driften av luftambulansen

Flyambulansetjenesten – påstander om usaklighet, usannheter og ulovlige aksjoner

Ambulanseflysaken – sykdom og påstand om ulovlige aksjoner

– Usant om Babcocks ansatte

En krise skapt av hva eller hvem? 

Nordlys leder: Utidig og tøvete aksjon

Man skulle vært gift og bodd i Bergen

Mener leger i nord skremmer befolkningen: Vi ser ingen tegn til krise eller katastrofe

Desember: 

Lufttransport svarer: Statistikk kan brukes til så mangt

Lykke til i 2020, Babcock! 

Feil på ambulansefly tvang pilot til å avbryte oppdrag

2. juledag: Finnmark er uten ambulansefly

Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken

Babcock informerte ikke egne piloter om feil på flyene: – Hårreisende

Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste

Trapper ned på ekstraflyene – anser beredskapen som god nok

«Jeg har kvidd meg for å gå på vakt i jula, men dette blir bra.»

Brev avslører Lufttransports krav for overtakelse

Babcock fikk full pott på kompetanse i anbudet – uten piloter

Babcock-sjefen om ambulanseflykrisen: Dette gikk galt

AMK-sjef ber politikerne rydde opp i Babcock-krisen

Nyhetsmelding: God ambulanseflyberedskap

Babcock: – Vi ba om gradvis overgang

Striden mellom Helse Nord og UNN eskalerer: – Det er uakseptabelt at de beskylder oss for faktafeil

Babcock informerte ikke egne piloter om feil på flyene: – Hårreisende

Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste

Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken

Luftambulansetjenesten med økonomiske krav overfor Babcock

Høie: Ikke riktig at dette var et spareanbud

Fem nye fly settes inn

Babcock kan få kjemperegning

Har sviktet 286 ganger

Seks av seks fly tilgjengelig i nord

Helse Nord har satt krisestab

Helse Nord: De fleste av de åtte hendelsene kan ikke lastes Babcock

UNN: Åtte uønskede hendelser

Første flylege sier opp jobben

Vil at staten skal ta over flyambulansene

Et av flyene i drift igjen

Tidligere operatør – vi kan være klare relativt raskt

Pilot – det er ikke tatt alvorlig nok

Forbedret ambulanseflyberedskap i november

Legene mistenkte hjerneslag på jenta (3,5 år), det tok 3,5 timer før flyet kom

November: 

Syv piloter inn i luftambulanseberedskapen

Ber om støtte fra Forsvaret – igjen

Høie ikke fornøyd med luftambulansetilbudet i nord

Babcock setter inn ekstra ambulansefly i nord

Fagfolk frykter at krisen i flyambulansetjenesten vil vare lenge

Moxnes ble nektet adgang til ambulanseflybasen i Kirkenes

Oktober:

Måtte svare for ambulanseflyberedskapen

Ernas svar om flyambulanse-beredskapen provoserer

September: 

Ambulansefly tilbake i tjeneste

August: 

Tre ambulansefly satt på bakken etter teknisk feil

Juli: 

Normal drift for flyene fra torsdag

Babcock venter full beredskap neste uke

– Treningsplanen for Babcocks piloter var for ambisiøs

– Mange pasienter som ville fått ambulansefly er kjørt med bil

Mads Gilbert om luftambulansekrisen – Vi kan ikke tåle det mye lenger

– Gilbert bidrar til unødig uro

Luftambulansen forlenger kriseplan for ambulansefly i nord

Babcock får hjelp av Forsvaret

Opptil fire uker til ambulanseflyene går som normalt

Forsvaret forlenger midlertidig ambulansehelikopter-base

I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly

Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen

Luftambulansen varsler svekket kapasitet

Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen

I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly

Kriseplan for luftambulanseovergangen – Forsvaret har ingen ekstra kapasitet

Har helikoptre fra Forsvaret i back up om beredskapen svikter

Frykter ny krise for ambulansefly

Babcocks ambulanseflytjeneste i gang

Juni: 

Nye ambulansefly snart på vingene – men luftambulansen varsler svekket kapasitet

April: 

Ambulanseflykonflikten løst – partene har blitt enige

Ambulanseflystriden fortsatt ikke løst – pilotopplæring blir forsinket