Hopp til hovedinnhold


Kvinner får senere hjelp enn menn ved hjerteinfarkt

Kvinner med hjerteinfarkt nedprioriteres av ambulansepersonell, viser ny studie. Færre kvinner enn menn fikk «rød respons» selv om symptomene var de samme og de kommer derfor senere til operasjon, ifølge Dagens Medisin.
Forskerne fant kjønnsforskjeller i ambulansepersonalets håndtering av pasienter med STEMI-hjerteinfarkt, det vil si den mest alvorlige formen for hjerteinfarkt som krever utblokking av årene.
Overlege Tor Melberg ved kardiologisk avdeling på Stavanger universitetssykehus har undersøkt 244 pasienter (179 menn og 65 kvinner) som ringte AMK-sentralen direkte da de opplevde symptomer på hjerteinfarkt.
– Vi fant, litt overraskende, at det ikke er noen forskjeller i symptomer på kvinner og menn når de har store infarkter. Like mange kvinner som menn hadde brystsmerter med utstråling og følelsen av å ikke få puste. Kvinner hadde heller ikke flere symptomer enn menn, sier Melberg til Dagens Medisin.
Hørte på lydlogg
Melberg har gått gjennom lydloggene til AMK for å høre hvordan den aller første samtalen mellom pasienter og helsepersonell utspilte seg.
– Slik fikk vi en unik mulighet til å høre hva som ble sagt i felten og hvordan pasienten beskrev det første symptomet, uten at noen hadde «farget» det, sier Melberg.
Norsk indeks for medisinsk nødhjelp er et verktøy for helsepersonell for å avgjøre hvilke oppdrag som haster mest. Hjerteinfarkt krever raskest respons, kode rød.
Brukte eget skjønn
Men i undersøkelsen avdekket Melberg at ikke alle AMK-operatører benyttet indeksen, men i stedet baserte seg på eget skjønn. Da ble kvaliteten på arbeidet dårligere, ifølge hjertelegen.
Etter å ha analysert lydloggen og sett på hvilke pasienter som fikk rød respons og hvilke pasienter som fikk gul respons, konkluderer Melberg og kollegene med at kjønnene forskjellsbehandles.
– Til tross for like symptomer fikk ti prosent færre kvinner enn menn rød respons, sier Melberg.
Les mer om saken hos Dagens Medisin