Hopp til hovedinnhold


Kutter ut privat ambulansedrift

Helse Nord-Trøndelag sier nei til fortsatt privat ambulansedrift. Foretaket vil drive ambulansene i egen regi og styre tjenesten gjennom egen AMK-sentral.

Helse Nord-Trøndelag sier nei til fortsatt privat ambulansedrift. Foretaket vil drive ambulansene i egen regi og styre tjenesten gjennom egen AMK-sentral, skriver Namdalsavisa.

Disse signalene kom fram da styret i Helse Nord-Trøndelag tok en foreløpig diskusjon på «Prehospital plan for Midt Norge».

- Vi må selv bestemme hvordan de prehospitale tjenester skal organiseres og drives, fastslår styreleder Steinar Aspli.

Prehospital plan skal behandles av styret i Helse Midt-Norge i april/mai. Formelt vil Helse Nord-Trøndelag fatte vedtak om dette først på styremøtet i mars.

Men det er ingen tvil om retninga. Styrelederen har tatt standpunkt og vet at han har solid støtte fra flertallet.

- Jeg vil ikke ta en kamp for fortsatt privat drift. Vi vil gjøre prinsippvedtak i mars om ambulansetjenesten skal være i privat eller offentlig regi. Men vi må ha bedre tid til å diskutere hvordan tjenesten skal organiseres med plassering av ambulansestasjoner, sier Aspli.

Dermed fikk adm. dir. Arne Flaat avklaring på noe han strengt tatt ikke hadde ventet før om en måned.

Vil overta ambulansene

Selv om det ikke ble fatt noe formelt vedtak, er det klart at styret i Helse Nord-Trøndelag vil gå mot at ambulansedrifta settes ut på anbud.

Dette gjøres selv om Helsetilsynet har gitt ambulansedrifta i Nord-Trøndelag beste karakterer.

Mens andre foretak fikk kritikk, var det ingen merknader under et tilsyn i fjor sommer.

Arbeidsgruppa som har utredet ambulansetjenesten i Midt-Norge advarer mot å avvikle den private drifta.

Kostnadene til lønn/pensjon vil øke sterkt. Det vil ellers påløpe store utgifter til investering i materiell og utstyr.

Det er ikke sikkert helseforetaket vil sette av nok midler til dette og nødvendig kompetanseutvikling, ifølge ambulanserapporten.

Men risikoen avvises kontant av de ansattes representanter.

- Rapporten om ambulansetjenesten er ikke oppklarende, men forvirrende, fastslo sykepleierrepresentant Jørgen Selmer.

Les mer om saken i Namdalsavisa