Hopp til hovedinnhold


- Kutter navlestrengen for tidlig

Vanlig praksis ved mange norske sykehus frarøver nyfødte store mengder blod. - Det kan være svært viktig for de minste og svakeste barna, sier jordmor Elisabeth Sæther.

Vanlig praksis ved mange norske sykehus frarøver nyfødte store mengder blod. - Det kan være svært viktig for de minste og svakeste barna, sier jordmor Elisabeth Sæther til NRK Puls.

- Blodmengden tilsvarer mellom 75 og 100 ml blod, eller 20-25 prosent av den nyfødtes blodvolum, forklarer hun.

Et vanskelig valg for de svakeste minste

For tidlig fødte eller syke barn som trenger umiddelbar medisinsk hjelp, får som regel kuttet av navlestrengen så raskt som overhodet mulig og flyttet over på et tilpasset arbeidsbord hvor det er lettere å gi pustehjelp og livreddende behandling.

- Paradoksalt nok er det disse barna som har mest behov for den ekstra blodreserven. Uten den er de blant annet mer utsatt for hjerneblødning og alvorlig infeksjon, sier Sæther.

Hun understreker at det i de fleste tilfeller er fullt medisinsk forsvarlig å vente med avnavling i 30 sekunder, noen ganger mer. I løpet av denne tiden stimuleres barnet, holdes lavere enn morkaken og holdes varmt mens den viktige blodoverføringen foregår.

Det er også mulig å gi livreddende behandling med intakt navlesnor, mellom beina til mor, men dette krever erfarne leger.

Les mer om saken på NRK Puls