Hopp til hovedinnhold


Kutter ambulanser i Hardanger og Bergen

Helse Bergen må spare ti millioner. Det går ut over ambulansetilbudet neste år, melder Bergens Tidende.
Forrige uke ble kommuner i Hordaland informert om at de vil få et noe redusert ambulansetilbud fra nyttår.
Det stemmer at vi har sendt ut et brev om det. Vi har hatt et lite overforbruk i år, og budsjettet neste år er ikke økt. Da må vi tilpasse driften til økonomien, sier seksjonsoverlege og leder for ambulansetjenesten, Guttorm Brattebø som mener dette ikke er dramatisk.
Kuttene Helse Bergen vil innføre er disse:

  • En ambulanse som står i Granvin, skal fra nyttår kun være i drift på dagtid. Om natten må Granvin få ambulanse fra Voss eller Eidfjord.
  • I Kvam er det i dag to ambulanser. Den ene av dem vil få redusert drift, trolig kun to dager i uken.
  • I Bergen vil en ambulanse få kortere vakttid i helgene, ved at den begynner på jobb litt lenger ut på dagen.

Brattebø peker på at en ny forskrift har bidratt til å forsterke det akuttmedisinske tilbudet i distriktskommunene.
– Forskriften om akuttmedisin sier at vakthavende legevakt også skal kunne rykke ut til akuttmedisinsk hjelp. Det betyr at akuttmedisinsk beredskap ikke bare er ambulanse, men også leger på vakt, sier han.
Les mer om saken hos Bergens Tidende