Hopp til hovedinnhold
Stian Sægrov, ambulansesjefen i Helse Førde. Foto: Helse Førde


Kutter ambulanser

Noen ambulansetjenester er pålagt å spare penger av helseforetakene. Det gjøres ved å ta ut dagbiler i «sommerferie», og andre lignende tiltak.

Fra Ambulanseforum nr. 2 2018. Tekst: Live Oftedahl. Foto: Helse Førde.

Beredskap koster. De nasjonale anbefalte responstidene er bare veiledende. Få helseforetak når anbefalingene.

Flere helseforetak kutter i budsjettene. Ledere i ambulansetjenesten ber kommunene komme mer på banen når det gjelder pålegget de har gjennom akuttmedisinforskriften om å bidra med ressurser i prehospital akuttmedisin.

Om Helse Nord-Trøndelag skriver pressen at ambulansen i Snåsa skal få sommerferie i 14 uker på kveld og natt. Ambulansestasjonen i Røyrvik er lagt ned. Den er erstattet med et utrykningsteam bestående av brannmenn og en pool på ti sykepleiere.

Ambulanser på sommerferie

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.