Hopp til hovedinnhold


Kutt i UNNs ambulansetjeneste

Universitetssykehuset i Nord-Norges akuttmedisinske klinikk har gått med underskudd, og velger å skjære ned tilbudet ved sju av 32 stasjoner. Sørreisa blir lagt ned, mange av de andre stasjonene får økt brukt av hjemmevakt. Responstidene øker.


Universitetssykehuset i Nord-Norges akuttmedisinske klinikk har gått med underskudd, og velger å skjære ned tilbudet ved sju av 32 stasjoner. Sørreisa blir lagt ned, mange av de andre stasjonene får økt brukt av hjemmevakt. Responstidene øker.

Forkortet artikkel fra Ambulanseforum nr. 6 2009

Lyst til å abonnere? Trykk her!

Les også: Legger ned ambulansen i Sørreisa

Dette er en dårlig løsning både for pasienter og arbeidsmiljø, mener tillitsvalgte. Kommunalpolitikerne er også bekymret for utviklingen, og mange mener at dette er et distrikspolitisk inngrep. Etter å ha bygget nye stasjoner for ambulansetjenesten rundt omkring, anskaffet nye biler osv., så beveger man seg nå mot flere nedlegginger, og å kun oppfylle minstekrav til responstid.

Det årlige budsjettet til  Universitetssykehuset Nord-Norges (UNN) ambulansetjenester er på cirka 195 millioner, så tiltak for seks millioner dreier seg om cirka tre prosents nedgang i budsjettet.

- Et tilbakeskritt
- Vi vil nok tjene lønnsmessig på en hjemmevaktsordning i helgene, men vi vil få ti minutter forlenget responstid og det er ti minutter for lenge for akutt dårlige pasienter, sier Kyrre Tunheim, tillitsvalgt ved Salangen/Lavangen ambulansestasjon som går fra kasernert vakt hele uka, til hjemmevakt i helgene.

- Pasientene taper på det, og våre familier blir igjen dratt inn i vår jobbsituasjon med de uheldige konsekvensene dette medfører, - vern om taushet, mor og barn vekkes til alle døgnets tider av akuttoppkall fra helseradionettet som gjør at spesielt små barn blir skremt.

Slik som det nå er med stasjonsvakt er jobb og fritid adskilt og det er en lettelse for arbeidstaker og familier. Ambulansetjenesten burde ikke hatt hjemvaktordning overhodet, mener Tunheim.

Jon Mathisen, klinikksjef ved UNN er enig i at den overordnete målsettingen er at man ikke skal gå tilbake til hjemmevakt:

– Vi er fullstendig klar over at det er et tilbakeskritt. Men i det distriktet vi bor i, ser vi at det ikke er mulig alltid med døgnbemannede stasjoner. Vi har gått ni millioner i underskudd det siste året, og har funnet fram til tiltak for 6,6 millioner for å redusere underskuddet. I UNN er det et prinsipp om at tiltak må gjøres i egen klinikk.

UNN HFs vedtatte innsparingstiltak:

 • Innleie av sykepleiere i akuttmottak 480.000
 • Syketransport vs. ambulanse 1 million
 • Redusert kjøring på passiv tid 1,776 millioner
 • Flytting av aktiv tid til natt på en bil i Balsfjord 144.000
 • Flytting av ambulansetjeneste i Sørreisa 1 million
 • Nordreisa – reduksjon fra døgn til ”langdag” på en bil 500.000
 • Kvænangen – hjemmevakt på kveld/natt 25.000
 • Kåfjord – reduksjon i lengde på dagbilen 500.000
 • Salangen – overgang fra vakt på vaktrom i helg til hjemmevakt 430.000
 • Vikarbank med fagbrev til 5. feriuke etc. 96.000
 • Kjøreskole for utrykningspersonell – inkl. Forskriftspålagt resertifisering (inntekt) 230.000

Sum tiltak 2010: Akuttmedisinsk klinikk 6.661.000