Hopp til hovedinnhold


Kunne ha spart 850.000 infarktdødsfall

Hvis alle land i Europa hadde samme dødelighetsrate som i Sverige og Norge, ville det ha betydd blant annet 850.000 færre hjerteinfarktdødsfall årlig, ifølge Dagens Medisin.
Det viser en studie som er publisert i European Journal of Public Health. Ved rangering av helsepolitiske tiltak og effekt havner Sverige så vidt foran Norge.
Hvis alle europeiske land hadde samme dødelighet som i Sverige i 2009, ville det i Europa ha betydd cirka 850.000 færre døde av hjerteinfarkt årlig og 600.000 færre hjerneslagdødsfall. 150.000 færre ville ha dødd av lungekreft og nesten 120.000 færre av skrumplever.
Førsteforfatter, Johan Mackenbach, er en stor kapasitet innen folkehelsevitenskap og har sammen med Martin McKee sett på graden av vellykket implementering av helsepolitikk, målt ut fra områder som blant andre tobakk og alkohol, kreftscreening, miljøforurensing og trafikksikkerhet.
Fokus på livskvalitet
Landene er gitt en skår på seks ulike faktorer: graden av selvrealisering – som fokus på livskvalitet fremfor bare overlevelse, graden av demokrati, politisk sammensetning og særlig sosialistisk innslag, etnisk homogenitet, brutto nasjonalprodukt (BNP) og hvordan myndighetene fungerer; korrupsjon mm.
Forskerne finner at de to viktigste av disse seks faktorene er graden av selvrealisering – i hvilken grad det offentlige er opptatt av livskvalitet i et folkehelseperspektiv – samt etnisk homogenitet.
Les mer om saken hos Dagens Medisin