Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon: Frits Ahlefeldt.


Kun fire av ti vet om symptomene på hjerneslag

Drøyt fire av ti pasienter med hjerneslag visste at kombinasjonen av nummenhet eller lammelse i ansikt, arm eller ben og talevansker kan være tegn på hjerneslag, ifølge Dagens Medisin.

Det viser en norsk studie, som har kartlagt kunnskapen om symptomer på hjerneslag hos 287 personer med akutt TIA («drypp») eller hjerneslag.

Førsteforfatter av studien, Antje Sundseth, er konstituert overlege ved Nevroklinikken på Akershus universitetssykehus. Hun sier resultatene var omtrent som forventet.
– Resultatene våre ligner det man har sett i andre studier fra utlandet. Vi håper jo alltid at kunnskapen er bedre enn vi tror, men det var ikke slik, sier Antje Sundseth til Dagens Medisin.
Intervjuet mens innlagt
Pasientene i studien ble innlagt med TIA eller hjerneslag og ble intervjuet om kunnskapen sin på hjerneslag mens de lå på sengepost. 71 prosent kjente til minst ett symptom på hjerneslag, men bare 43 prosent kunne nevne minst én risikofaktor for hjerneslag.
Mindre enn halvparten kjente til at kombinasjonen av nummenhet eller lammelse i ansikt, arm eller ben og talevansker kan være tegn på hjerneslag.
– De yngre, de med høyere utdanning og de som hadde fått informasjon om hjerneslag tidligere, hadde størst kunnskap, forteller Sundseth.

Yngre var også den gruppen som hadde bedre kunnskap om risikofaktorer som røyking, høyt blodtrykk og diabetes.

– Bare 14 prosent av alle pasientene kunne angi minst to av disse risikofaktorene.
Les mer om saken hos Dagens Medisin