Hopp til hovedinnhold


Kun én av tre erstatningssaker i helsevesenet ble registrert som avvik

Bare 33 prosent av sakene hvor en pasient fikk tilkjent erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ble meldt inn i sykehusenes egne meldesystemer, viser en ny kartlegging. Det skriver Dagens Medisin.

Det er Norsk pasientskadeerstatning (NPE) som har undersøkt hvor vidt saker som ender med at pasienten får erstatning som følge av svikt i behandlingen, har blitt meldt inn i sykehusets eget meldesystem.
16 sykehus i Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Nord har meldt fra om 1163 saker ble registrert som avvik i perioden 2014-2017. Kun én tredjedel av erstatningssakene var meldt inn i sykehusenes egne meldesystemer.
– Uten en god nok rapportering av pasientskader og behandlingssvikt kan ikke sykehusene lære av sine feil. NPE ønsker å bidra til å forebygge skader og øke pasientsikkerheten i helsetjenesten, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE til Aftenposten.
Jørstad oppgir til avisen at han ikke hadde forventet at samtlige saker skulle være meldt inn.
– Det er ikke realistisk å finne igjen alle disse sakene i meldesystemene lokalt, men vi burde kunne forvente å finne igjen mellom halvparten og to tredjedeler av behandlingssviktsakene i meldesystemene.
Sykehusene har ulikt antall NPE-saker, og hvor mange av sakene som er meldt inn i systemene varierer. Nederst på listen over andelen innmeldte saker ligger Sykehuset Innlandet og Helgelandssykehuset. Ved Sykehuset Innlandet var 18 av 100 NPE-saker meldt inn i systemet, tilsvarende 18 prosent. Ved Helgelandssykehuset var ingen av de 16 sakene meldt inn i systemet.
Les mer om saken hos Dagens Medisin