Hopp til hovedinnhold


KS for privat ambulanse

KS Nord-Trøndelag går inn for at ambulansetjenesten fortsatt skal drives i privat regi.

KS Nord-Trøndelag går inn for at ambulansetjenesten fortsatt skal drives i privat regi, skriver Namdalsavisa.

Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) med Thomas Iver Hallem (Sp, bildet) som leder, frykter at kostnaden øker med offentlig ambulansedrift.

Dagens ambulansetjeneste har god kvalitet, og økte kostnader vil gi pasientene dårligere tilbud på andre områder, påpeker arbeidsutvalget i KS Nord-Trøndelag.

Styret i Helse Midt-Norge skal behandle prehospital på møtet i begynnelsen av mai.

Men det er ikke regionstyret som får regninga. De lokale foretakene må betale og derfor også bestemme, mener KS.

KS tar ikke standpunkt til forslagene om nedleggelse av stasjoner i Røyrvik, Snåsa og Leka.

Men arbeidsutvalget mener ambulansetilbudet må legges opp i samråd med kommunene.

KS Nord-Trøndelag er opptatt av at mest mulig av foretakets ressurser prioriteres direkte pasientrettet virksomhet.

Dette taler for å redusere antall AMK-sentraler fra fire til tre.

Les mer om saken i Namdalsavisa