Hopp til hovedinnhold


Kritisk til sykehusreality for pasienters del

Når pasientpleie blir tv-underholdning: En svensk studie publisert i Läkartidningen har gransket konsekvenser av filming av pasienter, og setter fokus på noen etiske problemstillinger.

Når pasientpleie blir tv-underholdning: En svensk studie publisert i Läkartidningen har gransket konsekvenser av filming av pasienter, og setter fokus på noen problemstillinger.

Les hele studien i den svenske Läkartidningen: När Sjukvård blir tv-underhållning

Les også i svenske DN: Pasientene er taperne når pasientbehandling blir tv-underholdning Pasienten befinner seg i et avhengighetsforhold til leger og pleiepersoneell som kanskje har reddet livet deres, og det blir vanskelig å si nei til å delta.

NRK: Forskere kritsk til sykehusreality

Mer om saken i Sydsvenskan: Kritik mot sjukvårdsserie i tv - Pasientene har opplevd integritetskrenkninger

Problemstillingen er også aktuell ellers i Skandinavia, med for eksempel serien 33o-skvadronen som går nå i Norge. Både svensk og norsk TV3 sender for tiden dokumentarserier fra henholdsvis svenske og norske sykehus.

Jörgen Lundälv og Karin Fogelberg har gått gjennom 50 episoder og 290 delepisoder av TV3s store satsning "Sjukhuset".

Undersøkelsen viser at 216 pasienter og 62 pårørende ble filmet på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Studien stiller spørsmål ved hva pasientene har å vinne på å medvirke i tv-serien, og etterlyser effektstudier av at pasientene får sin sykdomsanamnese spredd offentlig.

Det er flere menn enn kvinner i pleiepersonellet som filmes. 82 prosent av medvirkende leger var menn.   Det er hovedsakelig akuttmedisinsk virksomhet som får oppmerksomhet i tv-serien.

Analysen viser at pasientene får biroller. I forbindelse med akutte sykdomstilstander må pasientens samtykke innhentes i etterkant.