Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons


Kritisk til politianalysen

– Vi trenger et politi med lokal forankring, sier fellesuttalelsen Midtre Hålogaland regionforum til Lofotposten.
 Politianalysen foreslår å redusere dagens 27 politidistrikter til seks. I takt med dette skal dagens tjenestesteder reduseres fra 354 til 210. Med dette skal politiet frigjøre 520 årsverk fra administrasjonen til politiårsverk.
Dette skal, i følge analysen, sikre mer politikraft lokalt, og gi kortere responstid.
– Vi ser ikke bort fra at det vil være fornuftig å redusere antall politidistrikt og antall tjenestesteder slik Politianalysen foreslår. Men det er oppsiktsvekkende at man fra politidirektoratet og en rekke politimestre skaper et inntrykk av at politi- og lensmannsetatens utfordringer mer eller mindre blir løst ved å redusere antall politidistrikt og tjenestesteder, heter det i uttalelsen.
– Gjennom å bidra til et slikt forenklet inntrykk, bidrar man til å underkommunisere viktige utfordringer, legger regionrådene i Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms til.
Blant de forhold som regionrådene peker ekstra på, nevner vi:

  • Hvordan politiet bør være organisert, ledet, bemannet og strukturert.
  • Forholdet mellom påtalemyndigheten og politiet.
  • Manglende operativ kompetanse på beslutningsnivået.
  • Rekruttering av ledere.
  • Politidirektoratets rolle i ledelsen av politiet.

I drøftelsene man har hatt, blir det blant annet pekt på at særlig eldre ikke lenger føler tryggheten fordi politiet ikke alltid er tilgjengelig lokalt.
Regionforum Midtre Hålogaland har liten sans for ett politidistrikt i Nord-Norge. For beredskap og håndtering av større hendelser, må man ha ei lokal tilpasning.
Les mer om saken hos Lofotposten