Hopp til hovedinnhold


Kritisk til innsats mot selvmord

20–25 prosent av de under 25 år som dør i Norge, de dør av selvmord. Totalt tar over 500 personer livet sitt hvert år, skriver NRK Rogaland.
Lars Mehlum, leder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ved Universitetet i Oslo, mener regjeringen gjør for lite for å hindre selvmord i Norge. Han er kritisk til den kommende Handlingsplan om forebygging av selvmord og selvskading.
– Jeg er bekymret. Vi risikerer å få lansert en handlingsplan som ikke er effektiv, og som ikke har et ressursgrunnlag, sier Mehlum.
I et brev Mehlum sendte for en drøy måned siden, ber han helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om et møte. Han har fått negativt svar.
I møtet ville Mehlum blant annet gitt beskjed om at de mest effektive tiltakene er fjernet fra planen. For eksempel såkalt dialektisk atferdsterapi – en metode til å hjelpe ungdom som skader seg selv.
– Det går ut på å hjelpe ungdommer til å finne sunnere og mer hensiktsmessige måter å regulere sine følelser og mestre sine liv på, i stedet for at de kutter seg og driver med selvskading, forklarer han.
– Det er ikke snakk om at vi trenger 100 millioner til dette, men kanskje satse noen få millioner hvert år.

Ber om krafttak

Mehlum synes det generelt er altfor lite øremerkede penger til arbeid mot selvmord.
– Hvis vi ser på den store samfunnsutfordringen som selvmord og selvskading er, så synes jeg innsatsen er beskjeden. Det er behov for et krafttak!
Les mer om saken hos NRK