Hopp til hovedinnhold


Kritisk til akuttmedisin som eget spesiale

I Danmark er det foreslått at det skal utdannes egne akuttleger. Det er det ikke bruk for, mener en dansk ledende overlege. Leger og sykepleiere bør heller utdannes som teamledere, flowmastere og triagespesialister.

I Danmark er det foreslått at det skal utdannes egne akuttleger. Det er det ikke bruk for, mener en dansk ledende overlege. Leger og sykepleiere bør heller utdannes som teamledere, flowmastere og triagespesialister, skriver Dagens Medicin.

Danskene er i ferd med å bygge opp større felles akuttmottak (FAM) på noen sykehus, og i den forbindelse jobber sterke krefter for at akuttmedisin som spesiale skal bli en videreutdanningsmulighet på legefeltet. Norge har vært avventende til dette.

Forutsetningen for å ikke ha egne akuttleger, er at man har full tilstedeværelse på spesialistnivå innenfor anestesi, organ- og ortopedkirurgi, pediatri, indremedisin og kardiologi, står det i innlegget. Videre:

Den typiske pasienten
Antall svært skadede utgjør ikke så mange i det totale volumet, selv om fokuset på dette området er markant. For eksempel mottar man i Danmarks største skadestuer cirka et traume om dagen (400 i året), og det er kun behov for anestesiologisk  assistanse rundt to ganger om dagen. Til sammenligning mottas det godt over 200 andre pasienter daglig, og i de framtidige FAM skal det mottas over 300 pasienter om dagen.

Oppgavene som skal håndteres i FAM har følgende karakteristika:

Den tradisjonelle skadefunksjonen vil i stor utstrekning kunne håndteres av spesialutdannede sykepleiere (fast track).

Den dominante (> 70 pct.), tidskrevende voksne pasienten blir den multimorbide, +65-årige, som i gjennomsnitt er i behandling med litt over seks medisinske preparater. Størstedelen av disse pasientene er ved triage i laveste risikogruppe, når det gjelder akutt livsfare eller førlighetstrussel.

Samarbeid
Det skal være fokus på undersøkelse, triage, initial utredning, behandling og hurtig utskrivning.
Oppgaven som teamleder og flow-master blir helt essensiell for å imøtegå overoppheting i akuttområdet.

Ved full tilstedeværelse av de tidligere nevnte spesialleger vil langt over 95 prosent av pasientene i FAM kunne behandles på spesiallegenivå.

FAM må ikke isoleres i den samlede organisasjonen, men har tvertimot behov for meget stor legitimitet og solide samarbeidsrelasjoner.

Les hele innlegget i danske Dagens Medicin (dette er bare et lite utdrag): Akutlæger i Danmark... Stop en halv!