Hopp til hovedinnhold


Kritiserer forslag om «ambulanse light»

Forslaget til ny akuttmedisinsk forskrift har fått ambulansefolket til å ule med sirenene, ifølge VG.

– Det vil sette tjenesten 15 år tilbake i tid, sier Ola Yttre, som er leder for Ambulansepersonellets Yrkesorganisasjon (AMPY).

Det er spesielt kravene – eller rettere sagt de manglende kravene til en «ambulanse light» som får AMPY til å reagere. I høringsutkastet blir det snakk om en deling av tjenesten, der det også kommer inn en ordning for lettere ambulanseoppdrag. I høringen blir dette definert utenfor helseforetakenes akuttmedisinske tjenester.

Følgelig åpner høringen for at lettere ambulanseoppdrag og rene transportoppdrag faller utenfor forskriftene, og at de kan bemannes av personell som ikke har den akuttmedisinske kompetansen som det kreves av ambulansepersonell.

Frykter «B-lag»

– Vi er enige i at man kan gradere oppdragene, og kanskje ha det vi kaller «hvite ambulanser» som ikke har de samme kravene til som de ordinære ambulansene. Men også ved lettere ambulanseoppdrag må det stilles krav til personellet, de må ikke gjøres til et «B-lag». For å kunne sikre oss mot det, må alle ambulansetjenester inn under akuttforskriften, sier Ola Yttre.

– For selv om dette er rene transportoppdrag, må man i utgangspunktet være syk for å ha behov for ambulansetransport. Da er det viktig at det ikke hvem som helst kan stå for transporten, men at det er krav om en viss kompetanse hos personellet som utfører transporten.

Uten det vil hele tjenesten bli satt 15 år tilbake i tid. Og i tillegg tror jeg leger og sykehus vil være skeptiske til å ta tjenesten i bruk, mener Yttre.

Han sier at dersom de lettere ambulansene har personell med rett kompetanse, kan også disse gå inn i beredskapen.

Les mer om saken hos VG