Hopp til hovedinnhold


Kritikk for manglende evaluering

Nordtrønderske akuttmottak får kritikk av Helsetilsynet for at de ikke evaluerer seg selv godt nok.

Nordtrønderske akuttmottak får kritikk av Helsetilsynet for at de ikke evaluerer seg selv godt nok, skriver Trønder-Avisa.

I et tilsyn av akuttavdelingene konkluderer Helsetilsynet med at det er et avvik, som er knyttet til oppfølging av evaluering av sine egne retningslinjer.

– Vi har ikke systematisert evalueringsmøtene våre godt nok. Dette har vi nå innført, sier avdelingsleder Hilmar Hagen ved akuttmedisinsk avdeling i Levanger. TIlsynet er utført i Levanger, men Helsetilsynet gir samme tilbakemelding til begge sykehusene i Helse Nord-Trøndelag.

Helsetilsynet har fulgt opp et tilsyn fra 2007, hvor det ble avdekket avvik ved sju av åtte akuttmottak. Hagen legger vekt på at kvaliteten ved akuttmottaket er bedre i dag enn i 2007.

– Vi har fulgt opp det som ble påpekt i 2007, men kravene fra tilsynet har blitt skjerpet siden den gang. Derfor får vi et avvik selv om vi har bedre kvalitet enn i 2007, påpeker Hagen. Hovedutfordringen for akuttmottakene er å få bedre pasientfly

Les hele saken i Trønder-Avisa