Hopp til hovedinnhold


Kritikk av ambulansetjenesten i media

I to artikler i iFinnmark nylig blir det rettet kritikk mot ambulansetjenesten i Porsanger i forbindelse med at ambulansen ikke skal ha rykket ut til alvorlig syke pasienter. 
Dette er viktige saker, og det er naturlig at media følger dem opp, men det er viktig at kritikken rettes mot dem som er ansvarlig, skriver Jørgen Nilsen, klinikksjef Prehospitale tjeneste, Finnmarkssykehuset i et leserinnlegg i Ságat.
Når det rettes kritikk mot ambulansetjenesten, oppfattes det naturlig nok ensbetydende med de som kjører ambulansen.
Det blir feil for de som jobber som ambulansepersonell i Porsanger, men også for ambulansepersonell andre steder i Finnmark.
I de to sakene iFinnmark har publisert er det ambulansepersonellet i Porsanger som må føle på kroppen de hendelsene som har skjedd, men de er en uskyldig part i saken som nå debatteres.
En ting må bringes på det rene: Finnmarkssykehusets ambulansepersonell er klare til å rykke ut straks de får varsel om å rykke ut.
Som nevnt vil ambulansepersonellet rykke ut straks de får et oppdrag som er sendt ut fra, og koordinert av AMK-sentralen.
Men AMK- sentralen må få varsel enten fra pasienten eller pårørende som ringer medisinsk nødtelefon – 1-1-3, eller fra den kommunale legevakten (116 117) som bestiller.
I alle tilfeller er det AMK-sentralen som får bestillingen og som står for den videre varslingen av ambulansetjenesten.
Les hele leserinnlegget hos Ságat