Hopp til hovedinnhold


Kristiansund sykehus uten landingsplass for helikopter

Luftfartstilsynet har stengt helikopterlandingsplassen ved Kristiansund sykehus grunnet manglende konsesjon. Inntil videre vil ambulansehelikoptre kunne lande på Kristiansund lufthavn, Kvernberget.

Luftfartstilsynet har stengt helikopterlandingsplassen ved Kristiansund sykehus grunnet manglende konsesjon. Inntil videre vil ambulansehelikoptre kunne lande på Kristiansund lufthavn, Kvernberget.

Mangelen på konsesjon ble avdekket i forbindelse med utbedring av pålegg på landingslys ved helikopterlandingsplassen ved Molde sjukehus.

– Denne midlertidige endringen av helikopterlandingsplass medfører ingen endring i akuttfunksjonen ved Kristiansund sykehus, ei heller for pasientstrømmen til sykehuset, sier administrerende direktør Bjørn Engum i Helse Nordmøre og Romsdal HF.

Helseforetaket sjekket på eget initiativ ut tilsvarende problemstilling for helikopterlandingsplassen i Kristiansund, og det var da Luftfartstilsynet avdekket konsesjonsmangelen.

Helseforetaket har satt i gang med å kartlegge hvilke krav som må møtes for at helikopterlandingsplassen kan få konsesjon. Deretter vil foretaket kartlegge hvilke tiltak som må gjennomføres for at landingsplassen kan gjenåpnes så snart som mulig. 

NTB-artikkel referert i Adressa