Hopp til hovedinnhold


Kriseteam får ikke reise til Haiti

Ansatte ved St. Olavs hospital i Trondheim vil dra til Haiti for å bidra etter jordskjelvkatastrofen, men de får ikke lov.

Ansatte ved St. Olavs hospital i Trondheim vil dra til Haiti for å bidra etter jordskjelvkatastrofen, men de får ikke lov, skriver NRK.

– Helse- og omsorgsdepartementet har avgjort at situasjonen er for usikker på Haiti, sier beredskapsleder ved St. Olavs hospital, Håkon Gammelsæter.

Han har et kriseteam klart til å reise.

For stor risiko

Gammelsæter har forståelse for departementets syn. Her er risikoen for hver enkelt stor, det usikkert om forsyninger kommer fram dit de skal i tide og situasjonen er uforutsigbar. Dessuten er det tilløp til opprør og uro i området. Det er heller ikke gitt at helsepersonell faktisk kan utføre de arbeidet de skal.

Dette kriseteamet er avhengig av at infrastrukturen fungerer til en viss grad.

– Vi kan ikke som sykehus sende noen av de ansatte ut i forhold som dette, sier han.

– En skadet førstehjelper er faktisk en ekstrabelastning, sier avdelingssjef ved akuttmedisinsk fagavdeling, Sindre Mellesmo.

60 ansatte meldt seg

Spørsmålet fra departementet om de kunne få på plass et kriseteam kom seint onsdag i forrige uke, og i løpet av torsdag var det meste på plass. Allerede da hadde 60 ansatte meldt fra at de kunne reise på meget kort varsel, innen 24 timer.

– Dette er vi meget fornøyd med, sier Gammelsæter.

Men etter flere runder med Helse- og omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet er det avgjort at de ikke skulle dra. Både Gammelsæter og Mellesmo mener dette er ei riktig vurdering.

– Departementet har sammen med helseforetakene vurdert situasjonen slik. Nå får vi se hvordan det utvikler seg, sier de to.

Flere har reist

Rapportene og de sterke bildene fra Haiti gjør inntrykk. Ikke minst mangelen på et hjelpeapparat som fungerer i situasjon som FN kaller den verste humanitære katastrofe på mange tiår.

– Flere ansatte sitter nå og venter og vil gjerne komme til for gjøre en innsats, sier Mellesmo.

Noen har også dratt gjennom frivillige organisasjoner som Røde kors og Leger uten grenser.

– Vi kan ikke gi ansatte andre alternativ enn å dra via andre organisasjoner eller vente til situasjonen endrer seg. Kriseteamet er klart på kort varsel, sier Gammelsæter.

Les hele saken på NRK