Hopp til hovedinnhold
Administrerende direktør i Finnmarkssykehuset Cecilie Daae, fra da hun var assisterende direktør i Helsedirektoratet. Foto: Helsedirektoratet


Krisestab i Helsedirektoratet

Direktoratet ber om redegjørelser fra alle kommuner og helseforetak innen fredag formiddag på om de har beredskapen klar i tilfelle terror, skriver Dagens Medisin.  

Helsedirektoratet har satt ned krisestab i forbindelse med terrortrusselen mot Norge som ble offentliggjort torsdag formiddag. I henhold til nasjonal helseberedskapsplan har direktoratet fått i oppgave å koordinere nødvendig innsats i helsetjenesten i forbindelse med trusselen.

– Vi følger situasjonen tett. At vi har etablert krisestab vil si at vi raskt har mulighet til oppbemanne beredskapskritiske funksjoner dersom det blir behov for dette. Generelt tenker vi at helsevesenet er i stand til å takle store hendelser, men vi har planer for ytterligere oppbemanning hvis det skulle bli behov for det. Vi vil også legge ut informasjon aktuell informasjon og råd på Helsenorge og på direktoratets sider, sier assisterende helsedirektør Cecilie Daae til Dagens Medisin.

Spør om to ting
Torsdag ettermiddag sendte Helsedirektoratet ut et elektronisk brev til alle landets fylkesmenn, de regionale helseforetakene og etatene i den sentrale helseforvaltningen. Fylkesmennene har ansvar for å hente inn informasjon fra kommunene. I brevet ber direktoratet de ulike helseetatene om å redegjøre for to ting:

– Kommuner og helseforetak blir bedt om å gå gjennom eget planverk, sikkerhet, personell – og ressurssituasjon i lys av terrortrusselen som ble varslet torsdag. Kommuner og helseforetak blir også bedt om å vurdere behovet for å gjennomføre tiltak i samsvar med egne beredskapsplaner, deriblant planer for psykososial oppfølging, sier Daae.

Spørsmål 1 må besvares innen klokken 10 fredag. Spørsmål 2 innen klokken 13. Klokken 14 skal direktoratet oversende informasjonen til Helsedepartementet.

Les mer om saken hos Dagens Medisin