Hopp til hovedinnhold


Krise på sykehuset - har ikke plass til alle pasientene

Om ettermiddagen den 17. janaur ble det satt opp krisestab, og sykehuset er i gul beredskap på grunn av infeksjonssituasjonen, melder Innherred.
Det går frem av en pressemelding fra Helse Nord-Trøndelag onsdag ettermiddag.
– Det er massivt overbelegg ved Sykehuset Levanger. Situasjonen er drøftet på operasjonelt nivå, krisestab er satt ned og det er besluttet av sykehuset settes i gul beredskap, opplyser kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen.

Ikke kapasitet i Namsos heller

Situasjonen skal holdes fortløpende under oppsikt, og det vil bli vurdert om beredskapsnivået også skal omfatte Sykehuset Namsos.
I øyeblikket har ikke sykehuset lenger nord i fylket kapasitet til å avlaste situasjonen i Levanger.
– Vi har kontaktet kommunene i vårt opptaksområde, for å sjekke om de kan ta i mot utskrivningsklare pasienter raskere enn normalt. De distriktsmedisinske sentrene er også kontaktet for å avklare om de kan ta i mot pasienter. Steinkjer og Værnesregionen har avlastet noe med å overta til sammen fire pasienter, opplyser kommunikasjonssjefen.

Vil ikke ta i mot fra St. Olavs

Samtidig er St. Olavs Hospital i Trondheim bedt om å ikke overføre pasienter til sykehusene i Levanger og Namsos før situasjonen er avklart.
– I og med at Helse Nord-Trøndelag har hevet beredskapen, er AMK-sentralen igang med å varsle alle legevaktene omkring at innleggelser må vurderes særs nøye, og at legene der konfererer med de vakthavene legene på sykehusene før de legger pasientene inn.
Les mer om saken hos Innherred