Hopp til hovedinnhold
Helseplattformen er tatt i bruk i deler av ambulanstjensten. Illustrasjonsfoto: Jørn Finsrud.
Helseplattformen er tatt i bruk i deler av ambulanstjensten. Illustrasjonsfoto: Jørn Finsrud.


Kripos koblet til avvik om Helseplattformen

Helseplattformen AS har hatt samtale med Kripos etter at det er meldt avvik om hemmelige addresser i Helseplattformen.

Helseplattformen brukes også av deler av ambulansetjenesten i Midt-Norge, men det er ikke opplysninger om hvilke deler av plattformen som er berørt. Det har ikke lyktes Ambulanseforum å få kommentar fra Helseplattformen AS. Men konstituert kommunikasjonssjef Frode Nikolaisen i Helseplattformen sier til Sunnmmøreposten at dette ble meldt inn i deres avvikssystem 18. desember og meldt til Datatilsynet dagen etter. I en e-post til avisen sier han at de av hensyn til de berørte ikke kan gi ytterlige informasjon om omfang. Ålesund kommune opplyser til avisen at flere kommuner er berørt.

– I tråd med vår rutine er de berørte kommuner orientert, men vi kan ikke gå nærmere inn på hvilke kommuner dette gjelder, sier Frode Nikolaisen i Helseplattformem til Sunnmøreposten.

Sunnmøreposten skriver videre at de har hatt innsyn i deler av avviksmeldinger. Der kommer det fram at Trondheim kommune har vært i kontakt med Kripos for risikovurdering.

Ifølge avisen er det en sperre i Helseplattformen som ikke har vært aktiv. Hundre personer på fortrolige adresser kan ha blitt berørt, noe som ble oppdaget i desember i fjor.

Helseplattformen AS eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune.

Innfasing i ambulansetjenesten

Helseplattformen har bidratt til ambulansetjenesten i deler av landet er mer forberedt når de rykker ut. Før måtte ambulansetjenesten få pasienten til å redgjøre sykehistorikk og medisiner. Med innsyn i pasientjournalen er denne jobben blitt lettere for ambulansepersonell som har tatt Helseplattformen i bruk.

I november 2022 ble journalsystemet innført ved St. Olavs hospital og i Åfjord, Indre Fosen, Ørland, Holtålen, Os og Røros.

I fjor skal Helseplattformen ha blitt innført i Verdal, Levanger, Ålesund, Kristiansund, Hustadvika, Molde, Rauma, Aukra, Vestnes, Fjord, Rindal og Sula.

Planen videre er at den i april innføres i Rennebu, Melhus, Tydal, Selbu, Vanylven, Oppdal, Midtre Gauldal og Skaun, samt sykehusene i Helse Møre og Romsdal. I november i år kan den ventes å innfases på Smøla, Heim, Surnadal, Sunndal, Tingvoll og Hitra sammen med Helse Nord-Trøndelag.

Arbeidet som gjøres her er et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste, opplyses det på nettsiden til Helse Midt-Norge. Helse Midt Norge, Helseplattformen AS og helseforetakene har gått sammen om en tiltakspakke. Denne er basert på erfaringene fra St. Olav for å forbedre brukervennligheten i Helseplattformen. Helse Midt-Norge har øremerket 55-80 millioner til prosjektet. Dette arbeidet avsluttes 30.juni 2024.

Forenkler arbeidshverdagen

Adresseavisen lagde denne uken en større artikkel om hvordan Helseplattformen har gjort arbeidshverdagen enklere for ambulansetjenesten i Trondheim.

– Før var vi avhengig av at pasienten kunne redegjøre for sin sykehistorikk og medisiner. Det hendte vi måtte lete i kjøkkenskap og kjøleskap for få en oversikt over medisiner, sier Stian Lilledal til avisen.

Avdelingssjef Morten Dragsnes for ambulansetjenesten ved St. Olavs hospital forteller til Adresseavisen at for prehospital tjeneste er Helseplattformen utelukkende positiv. Men i motsetning til andre avdelinger ved St. Olav, måtte ambulansetjenesten beholde sitt gamle journalsystem, Bliksund Ewa (Emergecy worker assistant), fordi Helseplattformen ikke kunne levere en prehospital løsning. Fra dette systemet logger de seg på Helseplattformen via HP link.

– Vi fikk et nytt journalsystem i 2019, og vi lever veldig godt med at vi fortsatt kan bruke dette, sier Dragsnes til Adresseavisen.