Hopp til hovedinnhold


Krig mot droner

I et usedvanlig skarpt brev til Luftfartstilsynet opplyser Generalinspektøren for Luftforsvaret, generalmajor Finn Kristian Hannestad, at han vil kreve at mannen som filmet brannen på Lærdalsøyri med en liten drone blir tiltalt og straffet, melder Aftenposten.
Både VGTV og TV2 kjøpte bilder filmet fra denne dronen, men hevder at dette skjedde før det kom et generelt flyforbud over katastrofeområdet.

Krever stengning

Forsvaret krever nå at luftrommet over brann- og ulykkesområder må stenges for alt annet enn kontrollert helikoptertrafikk.
«Skrekkscenarioet vil være en kollisjon med en drone med et havari til følge. Det er av avgjørende betydning for Luftforsvaret at vi under bistand til det sivile samfunn har en sikkerhet for at vi ikke møter ukoordinert dronetrafikk over skadesteder», skriver Hannestad i brevet til Luftfartstilsynet.

- Farligere enn laser

Flere flybesetninger har de senere årene rapportert at de er blitt blendet av laserlys fra bakken, og at de har oppfattet dette som en direkte trussel mot flysikkerheten.
Nå slår Hannestad alarm og hevder at droner er enda farligere:
«Denne type aktivitet har på alle måter et vel så høyt skadepotensiale som det laserbelysning representerer», heter det videre.
Det var natt til 19. januar i år at to Bell-helikoptre fra Rygge flystasjon ble sendt mot Lærdal for å bistå i slukkingen av katastrofebrannen.
Da pilotene gjorde en teknisk stopp på Gol så de på nettavisene at det var lagt ut video fra Lardalsøyri som opplagt var filmet fra doner.

Fikk ikke kontakt

Ifølge brevet fra generalmajor Finn Kristian Hannestad forsøkte helikopterflyverne under mellomlandingen å oppnå kontakt med politiets skadestedsleder for å få vekk dronene, men måtte gi opp dette da politiet ikke svarte.
Les mer om saken hos Aftenposten