Hopp til hovedinnhold


Krever svar etter ny svikt ved Flekkefjord sykehus

Flekkefjord sykehus sviktet på flere områder da sykehuset fikk inn en akuttpasient etter en bilulykke i februar. Fylkeslegen mener saken har flere likhetstrekk med en tidligere sak hvor en pasient døde av feilbehandling ved sykehuset, melder NRK Sørlandet.
Fagavdelingen ved Sørlandet sykehus har analysert den akutte behandlingen som pasienten fikk ved sykehuset etter bilulykken.
Fagavdelingen gjør cirka 25 hendelsesanalyser ved de tre sykehusene i landsdelen hvert år, og hensikten er å finne systemfeil i pasientbehandlingen.
Alle hendelsesanalyser i somatikken blir nå rutinemessig oversendt til fylkeslegen.
Fylkeslegen har funnet grunn til å forfølge bilulykke-saken i Flekkefjord, fordi den har klare likhetstrekk med en sak fra november i fjor hvor sykehuset i Flekkefjord fikk skarp kritikk etter at en pasient døde av feilbehandling.
NRK har fått delvis innsyn i hendelsesanalysen fra den siste saken.
Hendelsesanalysen etter bilulykken avdekker svikt på flere punkter:

  • Sykehuset har ikke fulgt de røntgenrutiner som gjelder ved høyenergitraume i slike akutt-tilfeller det her er snakk om.
  • Sykehuset har ikke klare retningslinjer for hvem som skal vurdere akutte CT-bilder eller når denne vurderingen skal gjøres.
  • Viktig informasjon på CT-bildene tatt ved innleggelse av pasienten etter bilulykken ble oversett av vakthavende kirurg.
  • Informasjonen ble også oversett av radiolog ved tolkning av disse bildene påfølgende morgen.
  • Det ble ikke tatt eller rekvirert CT thorax eller røntgen/CT av bekkenet da pasienten ankom akutt, og pasienten ble lagt på intensivavdelingen uten spesielle tiltak i løpet av natten.
  • Det ble ikke brukt smertescoring gjennom natten.

Neste dag ble det gjort nye undersøkelser i Flekkefjord av pasienten, som senere ble overført til sykehuset i Kristiansand for operasjon.
Fylkeslegen krever en redegjørelse fra sykehuset på hva som er gjort for å sikre en kompetent vurdering av akutt radiologi ved traumer og innleggelser som krever øyeblikkelig hjelp.
Les mer om saken hos NRK