Hopp til hovedinnhold


Krever slutt på pasientflytting

Alta kommunestyre protesterer mot ambulanseskifte på Skaidi, melder Altaposten.
På et kommunestyremøte gikk Alta-politikerne enstemmig inn for at  praksisen med at pasientene flyttes mellom ambulansene på Skaidi.
Allerede 20. juni ble saken tatt opp og nå krever de at dette følges opp.
Bakgrunnen er at omlag 50 prosent av pasientene som transporteres mellom Alta og Hammerfest blir overført fra Alta-ambulansen til Hammerfest-Ambulansen på Skaidi.
– Denne ordningen sikrer at Alta-ambulansen får kortere kjøretid og reduserer dermed tidsrommet bilen ikke er tilgjengelig i Alta. Det medfører likevel en ekstra belastning for pasientene, da overflyttingen mellom bilene skjer utendørs og i full offentlighet, heter det i uttaelelsen.
Kommunestyret er kjent med at Finnmarkssykehuset HF har planer for etablering av et bygg/garasje på Skaidi, slik at overflyttingen av pasientene kan skje innendørs og i mer skjermede omgivelser.
– Kommunestyret krever at denne uverdige pasientoverflyttingen opphører umiddelbart, og at overflyttingen skjer innendørs fra 1. januar.
Les hele saken hos Altaposten