Hopp til hovedinnhold


Krever like vilkår

– Det er ingen argumenter for at offentlige driver en bedre ambulansetjeneste, sa Erik Vinje, adm. dir. i Vinjes Transport på NHOs årskonferanse i går.

– Det er ingen argumenter for at offentlige driver en bedre ambulansetjeneste, sa Erik Vinje, adm. dir. i Vinjes Transport på NHOs årskonferanse i går, ifølge NHO Service.

Bakgrunnen for saken er at styret i Helse Midt-Norge fattet vedtak i mai i år om å overta all ambulansedrift fra dagens private drivere. Dette har vekket mange reaksjoner gjennom sommeren og høsten. Det er kommet vektige innvendinger fra faglig hold om at vedtaket er uforsvarlig, og at det vil gå ut over pasienttilbudet. Styret fattet vedtaket med dramatiske følger uten en forutgående konsekvensutredning.

På årskonferansen i går fortalte Erik Vinje om bedriftens innovasjoner. Han luftet også sin frustrasjon og understreket at flere hundre millioner offentlige kroner sløses bort.

Les mer om saken hos NHO Service