Hopp til hovedinnhold


Krever ambulanser til XL-pasienter

For å sikre ambulansehjelp til landets økende antall overvektige pasienter krever de fem helseregionene i Danmark å få ambulanser som er spesielt tilpasset pasienter som veier opp mot 200 kilo.

fedme200For å sikre ambulansehjelp til landets økende antall overvektige pasienter krever de fem helseregionene i Danmark å få ambulanser som er spesielt tilpasset pasienter som veier opp mot 200 kilo.

Les hele saken i Dagens Medicin: Regioner kræver ambulancer til XL-patienter

Mange ambulanser har i dag bårer som kan transportere pasienter på opptil 140 kilo, men fra 1. september vil amk-sentraler kunne sende denne nye typen ambulanser ut når svært overvektige har behov for akutt hjelp.

Region Hovedstaden vil ha over fem  slike ambulanser av i alt 36 døgnberedskaper.

Hittil har ambulansedriverne til tider vært tvunget til å bruke større sengeambulanser til akuttutrykning for de tyngste pasientene.

Krever bussførerkort
Lege Sven Trautner fra Falck hilser kravene velkommen, fordi de overvektige pasientene har krav på samme behandlingskvalitet:

- Det er ikke et kjempeproblem til daglig, men antallet overvektige pasienter stiger, og med regionenes krav får vi en mere systematisert løsning, når vi alle steder har særlige kjøretøy for de tyngste pasientene.

De nye krav til ambulansene betyr samtidig at bilene kommer til å overskride 3.500 kilo, som er grensen for bussførerkort. I følge Sven Trautner kan der være behov for at noen av ambulansesjåførene må oppgradere førerkortene til å inkludere busskjøring.