Hopp til hovedinnhold
Ambulanse i Helse Midt-Norge. Foto: Live Oftedahl
Ambulanse i Helse Midt-Norge. Foto: Live Oftedahl


Krav om forskriftsfestet responstid for ambulansen i Ytre Namdal

Leder i LHL Nærøy, Guri Minnie Sagvik, ber ordføreren gå i bresjen.

LHL Nærøys rundt 100 medlemmer ber ordføreren gå i bresjen for å sørge for at innbyggerne i Ytre Namdal sikres trygg responstid for ambulansen, på linje med den veiledende responstida Stortinget har vedtatt skriver leder i LHL Nærøy Guri Minnie Sagvik i et innlegg i Ytringen.

Distriktene frarøves nå stadig flere tjenester som for innbyggerne i bynære strøk er en selvfølge. Vi kan ikke lenger akseptere at utkantkommunenes innbyggere vurderes som annenrangs borgere og mindre verdt enn sine landsmenn i sentrale strøk.

Øyeblikkelig hjelp ved livstruende sykdom må være en forskriftsfestet rett, slik at det blir trygt å velge Ytre Namdal som bosted og oppfylle lokalpolitikernes intensjon og visjon +1000.

Det hadde vært ekstra trygt å få det nye kommunestyret i ryggen med et krav om dette, i tråd med kravet fra LHL og en rekke andre pasientgrupper i Norge.

Stortingets veiledende responstid er at ambulansen skal være fremme innen 12 minutter i 90 prosent av hendelsene i tettbygd strøk, og innen 25 minutter i 90 prosent av hendelsene i grisgrendt strøk.

Kvalitetsindikatoren fra 2017 viser at det dessverre er variasjon mellom fylkene, men ingen av fylkene oppnår de veiledende responstidene.

I Nærøysund kommune skjønner alle at en ambulanse på Rørvik alene ikke kan etterleve disse responstidene per i dag. I tillegg er ambulansetjenesten her svekket ved at en ambulanse er fjernet. Leka og Terråk har egen ambulanse, disse kan heller ikke bidra til at responstida oppnås i Nærøysund.

Det foreligger tanker om å samle ambulansene i de to nabokommunene ved Kjella, men dette endrer heller ingen ting rundt situasjonen i vår kommune.

Les hele innlegget hos Ytringen.