Hopp til hovedinnhold
Foto: Nobert Ziegler og Dr. Cave Gabriel.


Krasjkurs i Wien med Austrian Airlines: Er det en lege eller sykepleier ombord?

Trippelvarsel for teori, teamarbeid og flotte, praktiske eksempler.

Fra Ambulanseforum nr. 5 2014. Tekst og foto: Norbert Ziegeler

Så enkelt kunne man oppsummere kurstilbudet til Austrian Airlines doc-on-board kurs i Wien: som et kinderegg.

Kursformel

Formelen er:
1. Så lite teori som mulig, men nok til å forstå sammenhengen.
2. Samarbeid på tvers av profesjoner, fagdisipliner kombinert med erfarne kabinansatte.
3. Gode, praktiske eksempler i kardiologi, traumatologi, nevrologi og pediatri, presentert i simulatorer fra forskjellige flytyper med ekte flylyder og bevegelser.

Summen blir et spennende og lærerikt kurs.

En medisinsk akuttsituasjon om bord på et rutefly, samt muligheten for adekvat akutthjelp over skyene – men med til dels omfattende tilgang til akuttutstyr under trange forhold i et fullbesatt fly, må anses som ytterst krevende og vanskelig for alle impliserte.

Passasjerene blir eldre og har ofte en del sykdommer fra før. På flyreiser kan forskjellige tilstander dukke opp som troll i eske med et gallopperende forløp.

Ikke serviceansatte

Kabinansatte er egentlig KUN om bord for din sikkerhets skyld.

At det gis muligheten for servering er egentlig bare en tilleggsoppgave. Ingen andre steder står sikkerheten så høyt i kurs. Flyselskapene har et spesielt ansvar som de også er bevisste på.

Du blir forresten vurdert når du kommer inn flydøren; om du er en mulig «risikopassasjer», eller om du er egnet til å assistere i en eventuell evakueringssituasjon. Alt dette blir kamuflert med en vennlig hilsen og et smil.

Lufthansa sin statistikk viser at i over 70 prosent av alle interkontinentale flyvninger i selskapet finnes det minst en eller flere personer med relevant medisinsk bakgrunn. Og det er bare av fordel om flere melder seg i en gitt situasjon.

Jus

Modulene: Kommunikasjon, crew og ansvarforhold ble utførlig belyst – og det er uten tvil kapteinen som er den øverste sjef, til og med politimyndighet, på sitt fly.

Selv som overlege kan du bare komme med anbefalinger, avgjørelsen ligger hos kapteinen uansett.

Interessante juridiske aspekter avliver myten om at du blir gjort ansvarlig hvis du er aktiv som lege/sykepleier over skyene.

Luftsamaritan

Her gjelder verdensloven om den barmhjertige samaritan, og det betyr: Du må gjøre det av din egen frie vilje og du må gjøre det uten vederlag.

Tar man seg betalt for eller aksepterer en gratis flyreise i etterkant, så er loven ikke lenger gjeldende – og du mister juridisk sett denne beskyttelsen.

Lufthansa og Austrian Airlines har for sikkerhets skyld tegnet en kollektiv ansvarforsikring for folk som hjelper til, som dekker eventuell uaktsomhet.

Dermed er det ingen grunn til å gjemme seg dypt nede i flysetet og håpe at andre trår til.

Dette er visstnok straffbart med inntil et års fengsel. Det er en enorm spennvidde i internasjonal rettspraksis (spes. USA). Muligheten for å bli tatt for passivitet eller mangel på hjelp er større enn å gjøre en eventuell feil.

En erfaren flykaptein fra Austrian Airlines presenterte formelen FORDEC som viser hvordan man takler enhver situasjon om bord. Formelen er med fordel overførbar til ethvert skadested eller medisinsk akuttsituasjon:

Facts – hva er problemet, hva har skjedd, hva vet vi.

Options – hvilke flyplasser kan vi gå ned på (med ambulanseblikk: hvilke ressurser har vi, hva trenger vi, assistanse fra andre etater osv.)

Risk – hva venter nede på bakken, infrastruktur, rullebanens lengde med mer. Med ambulanseblikk: hvilke farer har vi på skadestedet – for eksempel brann, farlig gods eller lignende.

Decision - man kommer til en beslutning som baserer seg på fra før kjente parametre og ovennevnte fakta, om nødvendig innhenter man mer informasjon.

Execute – utførelse.

Check - er forholdene like? Eller er det forandringer? Ja/ nei – eventuelt revurdering av situasjonen etter ovennenvte skjema, avbrudd av punkt E?

Språkproblemer

Diverse sykdomsbilder blir simulert av instruktører med skuespillertalent.

En av dem var utrolig språkmektig og fikk kommunikasjonsproblemer på russisk. Da gjaldt det å finne fram en tolk ved siden av det medisinske personellet for å få til kommunikasjon, en bevisst innebygd stressfaktor. Man simulerte de fleste vanlige sykdomsbilder.

Målet var å komme frem til en såkalt arbeidsdiagnose og jobbe deretter. Bruke de kabinansatte, utstyret om bord og lagarbeid for å takle pasientens tilstand. Debrifingen like etterpå ga verdifulle aha-opplevelser.

Evakuering

Flyevakuering, røykutvikling, mørke, brann og, ut og ned sklien var sjefs-purcher Wolfgang sitt spesielle område. Han var også utdannet paramedic.

Vi fikk juling, ble skreket til at vi skulle bøye oss framover, hodet ned. Det ristet voldsomt, svære flylyder, kabinen var full av røyk og så kom landingen. Wolfgang og andre kabinansatte oppførte seg som slavedrivere for å få oss ut av flysimulatoren og ned sklien på sekunder.

I første omgang gikk det ikke fort nok etter hans mening, og han «skjelte» oss ut med østerriksk humor. Dermed måtte vi gjøre det en gang til, inntil han var fornøyd.

Forestill deg et fly fullt av charterreisende og eldre. Vi ble stille, alle tenkte sitt.

Populært kurs

Akuttmedisin over skyene! Disse kursene arrangeres regelmessig og blir fort fulltegnet. Det gis også på engelsk for lukkede grupper. For de interesserte, sjekk: www.doc-on-board.com.

Kontaktperson: Dr. Dave Gabriel.

Litteratur: Boken Taschenbuch Flugmedizin und ærztliche Hilfe an Bord er å anbefale på det varmeste. Den finnes både på engelsk og tysk. Ved siden av sykdomsbeskrivelser og tiltak, finner du blant annet detaljerte lister over utstyr og medikamenter som man har ombord. Opplistet og nøyaktig beskrevet.

Dette dekker de aller fleste eventualiteter. Vi snakker ikke om minimumsutstyr. De fleste europeiske flyselskaper har lagt seg langt over minimumskravet, men du finner også flyselskaper du heldigvis bare flyr sjelden med, som knapt nok har det minimale.

Tips: Muligheten for at du som ferieglad ambulansearbeider, sykepleier eller lege kommer bort i en medisinsk situasjon er der.

Bruk kunnskapene du har fra før, men lytt godt til besetningen også. Vær samarbeidsvillig. Du disponerer over utstyret i flyene – bruk det. Du er aldri alene i 35.000 fots høyde.

Kabinansatte er drillet i førstehjelp og DHLR med årlige oppfriskningskurs. Du har kompetente støttespillere ved din side.