Hopp til hovedinnhold


Kranglet om ambulanse – mann døde

Porsgrunn legevakt og AMK var uenige om en akutt syk pasient skulle få ambulanse eller ikke. Mannen døde senere samme dag, skriver Varden.
Mannen ble akutt syk, og vedkommende som var sammen med ham tok kontakt med Porsgrunn legevakt og AMK-sentralen. Det oppsto sterk uenighet om ambulanse var nødvendig eller ikke, og det var en rekke telefonsamtaler og diskusjoner mellom legevakt, AMK-operatør og pasientens pårørende.
Nå skal Statens helsetilsyn vurdere om særlig to av de ansatte ved Porsgrunn legevakt har opptrådt faglig forsvarlig.
Hendelsesforløpet beskrevet nedenfor er hentet fra tilsynssaken som nå er oversendt fra Fylkeslegen i Telemark til Statens helsetilsyn.

Dette skjedde:

  • Legevaktsfolkene mener det (pasientens tilstand) er mindre alvorlig enn fryktet.
  • AMK-operatøren mener tilstanden er mer alvorlig, og at den gradvis forverres.
  • Legevaktslegen sier til pårørende at han vil at pasienten skal ta en drosje.
  • Pårørende gir uttrykk for tvil overfor sykepleier om det er mulig å få pasienten med i en drosje.
  • Sykepleieren viser til hva legevaktslegen har sagt, og vil ikke diskutere dette videre.
  • AMK-operatøren ringer senere til legevakten og opplyser at ambulanse er sendt, etter at drosjesjåføren som hentet pasienten har ringt.
  • Pasienten blir etter ankomst på legevakten innlagt på Sykehuset Telemark.
  • Pasienten døde senere samme dag.

Fikk hjelp for sent

Fylkeslege Steinar Aase vil ikke kommentere saken på det nåværende tidspunkt, siden den er under behandling hos Statens helsetilsyn.
Tilsynssaken viser imidlertid at fylkeslegen mener pasienten ikke kom så raskt til behandling som ønskelig og mulig, fordi de ansatte ikke forsto hvor alvorlig syk mannen var.
Les mer om saken hos Varden