Hopp til hovedinnhold


Kraftig økning av antall utrykninger

SVERIGE: Antall ambulanseutrykninger har økt kraftig rundt omkring i landet. Feiltolkede meldinger og pasienter som skrives ut for tidlig fra sykehusene tror man er noen av hovedforklaringene, ifølge Metro.

Økningen gjelder først og fremst akutturer.
– Det er en veldig tydelig trend og et problem vi har, sier Göran Harrysson, ambulansesjef i Skåne.
Der har antallet akutturer økt med 52 prosent på to år. I Stockholm har det vært en økning på 46 prosent, i Gøteborg, Borås og Alingsås 22 prosent. Økningen skal analyseres i et nytt nasjonalt forskningsprosjekt, men allerede nå er det klare teorier på årsakene til økningen.
– Sykehusene skriver ut pasientene tidligere, og det tror jeg er en viktig faktor, sier Harrysson.
Ifølge ham er det heller ikke uvanlig at SOS-operatører feilvurderer meldingene og sender ambulanser med blålys og sirener når det ikke trengs. Det er en trussel mot pasientsikkerheten, mener Harrysson.
– Jo flere ambulanser som sendes ut, jo større risiko for at det ikke er noen ledige ambulanser når det virkelig trengs, sier han.
Ifølge Gustav Ohlén, enhetssjef for ambulansenheten ved Stockholms lens landsting, kan det være vanskelig for operatørene på nødsentralen å avgjøre alvoret i en situasjon. Men etter et tilfelle i 2011 hvor en 23-åring døde etter å ha blitt nektet ambulanse, føler mange operatører usikkerhet og sender ambulanse akutt selv om det egentlig ikke er dekning for det, mener han.
– Man høyner prioriteringsgraden og garderer seg, sier Ohlén.

Ambulansutrykninger

Antallet ambulansutrykninger Prio 1 (totalt antall ambulansutrykninger i parentes):
Skåne 
2011: 31 016 (91 104)
2012: 39 371 (105 903)
2013: 47 002 (112 009)
Stockholm
2011: 44 888 (120 125)
2012: 59 628 (131 315)
2013: 65 642 (134 800)
Gøteborg inkludert Borås og Alingsås
2011: 25 695 (83 294)
2012: 28 155 (87 799)
2013: 31 343 (90 426)
Tall fra januar-september i år.
Kilde: Region Skåne, Stockholms läns landsting, Sahlgrenska universitetssjukhuset og Södra Älvsborgs sjukhus

 Les mer om saken hos Metro