Hopp til hovedinnhold
Fra ambulansemesterskap i utlandet. Foto: Thomas Renngård


Kraftig nedgang i skadepasienter under lockdown i Norge

En ny studie fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser en kraftig nedgang i behandling av skader ved norske sykehus under nedstengingen.

Med bruk av pasientdata fra Beredskapsregisteret opprettet ved FHI under pandemien fant man en samlet nedgang på 43% i antall skadepasienter i perioden 13. mars – 2. april 2020 sammenlignet med ukene før lockdown, skriver Eyvind Ohm, forsker ved FHI til NKT-Traume.

Videre viser studien at:

  • Nedgangen i skadebehandling var mest markant for yngre aldersgrupper
  • Nedstengningen rammet både akutt og elektiv skadebehandling
  • Nedgangen var størst for utredninger, mens omfanget av videokonsultasjoner og annen indirekte pasientkontakt økte betraktelig
  • Nedgangen var størst for behandling av dislokasjon/forstrekking/forstuing og mindre for behandling av brann- og etseskader samt forgiftningsskader

Trolig bidro nedstengingen av samfunnet til en generell reduksjon i forekomst av skader, da de samfunnsmessige og adferdsmessige konsekvensene av tiltakene (mindre trafikk, mindre fysisk og sosial aktivitet, mer tid hjemme osv.) reduserte risikoen for mange typer skader.

Videre kan noe av nedgangen i Norge muligens tilskrives en omfordeling av ressurser i spesialisthelsetjenesten, ettersom sykehusene måtte redusere ikke-essensiell aktivitet for andre pasientgrupper for å kunne behandle et forventet stort antall pasienter med COVID-19.

En annen mulig forklaring er at pandemien kan ha gitt en økt terskel for å oppsøke helsetjenesten, enten for ikke å belaste helsetjenesten unødig eller i frykt av å selv bli smittet.