Hopp til hovedinnhold
Fra AMK-­sentralen i Trondheim. Foto: Live Oftedahl
Fra AMK-­sentralen i Trondheim. Foto: Live Oftedahl


Kort status - Nasjonalt nødmeldeprosjekt anno 2014

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt er nå inne i de siste fasene av utredningen.

Fra Ambulanseforum nr. 5 2014. Av Erik Liaklev, prosjektleder Justisdepartementet

Felles behov for forbedringer på tvers av nødetatene er identifisert og forankret. Det er enighet om hvilke mål og krav som skal stilles til nødmeldingstjenesten.

Alle de tre nødetatene er representert i prosjektet både på operativt og strategisk nivå.

Prosjektet har etablert en unik tverretatlig posisjon for å kunne utvikle en nødmeldingstjeneste som både ivaretar de enkelte etatene sine behov, og behovet for forbedret samvirke mellom dem.

Denne posisjonen ble ytterligere forsterket ved at styrings gruppen den 25. juni i år besluttet hvilke alternative konsepter som skal videreføres inn i den samfunnsøkonomiske analysen.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.