Hopp til hovedinnhold


Kort observasjonstid på overdosepasienter

Heroinbrukere som behandles for overdose, bør observeres i minst én time. Ny studie viser at gjennomsnittlig behandlingstid kun var 16 minutter, skriver Forskning.no.
Det viser en ny studie av ambulanseutrykninger til overdoser i Oslo i perioden 1998–2000.
– Det store flertallet av pasientene som hadde fått motgift etter en livstruende heroinoverdose, hadde en samlet behandlingstid på mindre enn 20 minutter, noe som betyr at de ble observert i svært kort tid i våken tilstand, sier forsker Ingeborg Rossow ved Statens institutt for rusmiddelforskning.
– De fleste fikk heller ikke påfølgende behandling i en medisinsk klinikk, forteller hun.
Forskeren mener at funnene i studien kan tyde på at ambulansepersonellet i mange tilfeller ikke har hatt tilstrekkelig observasjonstid til en forsvarlig vurdering av om det var nødvendig med videre medisinsk oppfølging av pasienten.
Les mer om saken hos Forskning.no