Hopp til hovedinnhold


Kort liggetid gir økt dødsrisiko ved hoftebrudd

En svensk studie utført på 120.000 personer med hoftebrudd, og fant at kortere liggetid på sykehuset assosieres med økt risiko for død etter utskrivning fra sykehuset, ifølge Dagens Medisin.
Det var pasienter som lå på sykehuset i ti dager eller kortere, som hadde økt risiko for død, ifølge studien som er publisert i BMJ. 
Må ha mer info om dødsårsaker
Én potensiell svakhet med studien er, ifølge forskerne selv, at man ikke har helt klare data på dødsårsaker, noe som kan skyldes at man gjør få obduksjoner i Sverige. Den vanligste dødsårsaken var oppgitt i det svenske dødsårsaksregisteret til å være «expos to non-specified factor».
– Å få spesifikke dødsårsaker i denne populasjonen ville gi verdifull informasjon i arbeidet med å redusere risikoen for komplikasjoner og død etter hoftebrudd, skriver forskerne.
Videre påpeker de at fordi observasjonsperioden – årene 2006 til 2012 - var relativ kort, så bør sammenhengen mellom liggetid og død etter utskrivning, tolkes med forsiktighet.
Les mer om saken hos Dagens Medisin