Hopp til hovedinnhold
Bell-helikoper fra Forsvaret
Illustrasjonsfoto: Live Oftedahl


Koronasmitten: Forsvaret tilbyr feltsykehus, karantenekapasitet og lufttransport

Regjeringen lanserte torsdag de strengeste tiltakene Norge har hatt i fredstid. Forsvaret tilbyr en rekke kapasiteter for å bistå sivile myndigheter.

Forsvaret er forberedt på å bidra dersom sivile myndigheter ber om det, skriver det i en pressemelding, skriver Forsvarets Forum.

Hittil har Forsvaret bistått Drammen sykehus med teltmateriell som brukes som et såkalt triage. Det er et sted der helsepersonell prioriterer pasienter og videre behandling ut fra pasientenes medisinske tilstand. 

– Vi kan bistå med karantene-infrastruktur, både i garnisonene våre, men også ved å etablere egne forlegningsplasser med våre basesett, sier generalløytnant Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter i pressemeldingen. 

Forsvaret skriver også at de kan utløse avtaler med sivile leverandører som på kort tid kan bygge større leirer for karantene og behandling. De kan også etablere lette feltsykehus og legekontor.